Follow Me

Zavřít

DISCLAIMER

(Vyloučení zodpovědnosti)

1. Obsah stránky zdravajsikrasna.cz (dále jen Stránka) psaní textů, grafika, obrázky, videa, případně jakýkoliv jiný materiál (dále jen Obsah), má vysloveně informativní charakter. Autorský tým Stránky (dále jen Zdravajsikrasna centrum) negarantuje správnost anebo vhodnost Obsahu, anebo odkazů uveřejněných na této stránce. Táto výluka se vztahuje také na komentáře facebookových uživatelských entit Zdravajsikrasna centrum.

2. Řízení se obsahem, který byl vypracovaný autorským týmem Stránky anebo jinými přispívateli na Stránce, je na vlastní riziko uživatele Stránky. Jakýkoliv uživatel Stránky musí při využívaní jejího Obsahu postupovat obezřetně, rozvážně a s rozmyslem.

3. Účelem Obsahu Stránky není nahrazovat odbornou zdravotnickou diagnostiku, poradenství anebo péči. V případe jakýkoliv zdravotních potíží je vždy nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc. V případe akutního problému je nutné bezodkladně kontaktovat zdravotní pohotovostní službu.

4. Zdravajsikrasna centrum není zodpovědné za kvalitu anebo charakter obsahu jiných stránek anebo materiálů, na které ve svém Obsahu odkazuje. Odkazy na tyto třetí strany jsou uváděny jen kvůli kontextu. Jejich účelem není propagovat tyto stránky anebo produkty a služby, které prodávají.

5. Stránka zdravajsikrasna.cz obsahuje informace, statistiky a metodické postupy převzaté z důvěryhodných zdrojů vypracovaných třetími stranami. Zdravajsikrasna centrum však negarantuje správnost převzatých informací a nenese žádnou zodpovědnost za přesnost, kvalitu, vhodnost anebo aktuálnost kterékoliv části Obsahu Stránky.

6. Názory a komentáře uživatelů pod kterýmkoliv článkem Stránky nemusí nevyhnutelně odrážet názory autorského týmu zdravajsikrasna centra. Zdravajsikrasna centrum negarantuje ani nenese zodpovědnost za správnost, přesnost, kvalitu, vhodnost anebo aktuálnost takovýchto názorů a komentářů.